Zkoušky základního výcviku jezdce

Úterý, 16. červen 2009

Chceme-li se jízdě na koni věnovat na úrovni co nejvyšší, nebo dokonce sportovní, nezbývá nám, než si opatřit jezdeckou licenci udělovanou Českou jezdeckou federací, která v České republice zaštiťuje jezdecký sport. Tato jezdecká licence nám umožní účastnit se jednotlivých akcí pořádaných Českou jezdeckou federací, což je určitě vynikající příležitost pro všechny, kteří mají soutěživého ducha a chtějí konfrontovat své jezdecké umění nebo i výkonnost svého koně s ostatními aktivními milovníky jezdeckého sportu.

Cesta k získaní jezdecké licence vede přes zkoušku základního výcviku jezdce. Touto zkoušku prověřuje Česká jezdecká federace způsobilost uchazeče o jezdeckou licenci. Úspěšné složení této zkoušky je tak základní podmínkou pro obdržení jezdecké licence. Co tedy vlastně zkouška základního výcviku jezdce obnáší?

 

Co nás při zkoušce základního výcviku jezdce čeká?

Několik úvodních slov věnujme však organizaci jezdeckého sportu u nás. Jezdecký sport, jak už bylo řečeno, organizuje a řídí Česká jezdecká federace. Ta pořádá i jezdecké závody v jednotlivých disciplinách, kterých se lze zúčastnit právě pouze s jezdeckou licencí.

 

Česká jezdecká federace zajišťuje i zkoušku základního výcviku jezdce. Vlastní obsah a průběh zkoušky základního výcviku je podrobně a ovšem také i závazně upraven příslušným předpisem vydaným Českou jezdeckou federací.

 

Po tomto všeobecném úvodu se tedy seznamíme s konkrétními nástrahami, které nás čekají na případné cestě vedoucí k získaní vytoužené jezdecké licence.

 

Podmínkou první a základní je členství v jezdeckém klubu, nebo stáji, která je evidovaná Českou jezdeckou federací, bez splnění této základní podmínky není možné ucházet se o jezdeckou licenci.

 

Další podmínky jsou odvozeny od toho, o jakou jezdeckou licenci se chceme ucházet. Česká jezdecká federace totiž člení jezdeckou licenci do několika kategorií. Podle našeho zájmu se tedy můžeme ucházet o všeobecnou jezdeckou licenci, která nám umožní soutěžit v parkuru, drezúře a všestrannosti, to jest military. Vedle této základní jezdecké licence pak České jezdecká federace uděluje speciální jezdecké licence pro pony, vytrvalost, spřežení, voltiž a reining.

 

Všechny zkoušky jezdeckého výcviku pro jednotlivé licence jsou prováděny na základě stejného schématu, to znamená, že se skládají z praktické části zkoušky dovednosti v jízdě na koni a části teoretické, která má ověřit jeho komplexní znalosti o koních a jejich chovu spolu se znalostmi o jezdeckého sportu.

 

V roce, a to je také důležitá podmínka, ve kterém se zkouška základního jezdeckého výcviku skládá, musí uchazeč dovršit věku 12ti let, s výjimkou licence pro pony, kde je minimální věk stanoven na 8 let. Další výjimkou je spřežení, kde činí věková hranice pro uchazeče 16 let.

 

Praktická část zkoušky, z čeho se skládá, co obsahuje, jak vypadá?

Pojďme se tedy nyní podívat na obsah praktické zkoušky u jednotlivých druhů jezdeckých licencí.

 

U zkoušky pro všeobecnou jezdeckou licenci se praktická zkouška skládá z vodění a předvádění koně, drezurní úlohy č. Z1 nebo Z2 a překonání parkuru ve výšce 70 až 90 centimetrů s jednou distancí, jednou kombinací, s přechodem do klusu a skákáním kavalet z klusu.

 

Praktická zkouška pro získání jezdecké licence pony se skládá z vodění a předvádění koně, drezurní úlohy P1, překonání parkuru ve výšce 50 centimetrů s jednou distancí a skákáním kavalet z klusu.

 

Praktická část u zkoušky pro jezdeckou licenci vytrvalost je v podstatě stejná jako u všeobecné licence, jen parkur se jede bez kombinací.

 

Praktická část zkoušky pro jezdeckou licenci jezdce spřežení obsahuje vodění a předvádění koně, postrojení koně, zapřažení koně, drezurní úlohu FEI č. 1 a překonání parkuru 500 metrů s 12ti překážkami, šířkou branek 40 centimetrů a jednou kombinací.

 

Praktická část zkoušky pro získání jezdecké licence jezdce reiningu se skládá z vodění a předvádění koně a absolvování úlohy č. 11 nebo č. 12.

 

I teorie je důležitá

Druhou částí zkoušky základního výcviku jezdce je část teoretická. Znalosti uchazeče o jezdeckou licenci jsou důkladně prověřovány prostřednictvím testu, který obsahuje 35 otázek, na které je nutno správně odpovědět v časovém limitu 45ti minut. Za úspěšný test se považuje takový test, kde je nejméně 30správných odpovědí, to znamená že je povoleno pouze 5 chyb, čili i důkladná teoretická příprava je pro získání licence zcela nezbytná.

 

Otázky pro test jsou vybírány z okruhů témat, které jsou pevně stanoveny pravidly České jezdecké federace. Namátkou a pro příklad uveďme okruh č. 37 ze zkoušky pro jezdeckou licenci pony: Jak staří koně se mohou poprvé účastnit soutěží.

 

Jak to probíhá?

Samotná zkouška základního výcviku jezdce má pevně stanovený průběh. Začíná se zpravidla v osm hodin ráno. Jako první přichází na řadu praktická část, ve které předvádějí adepti své jezdecké umění, odpoledne je pak na programu teoretická část. Po vyhodnocení testů se pak vyhlašují výsledky zkoušky za přítomnosti jejich účastníků.

 

Na zkoušku je nutné dostavit se v předepsaném jezdeckém oblečení, tak jak to nařizují pravidla České jezdecké federace. Uchazeč o jezdeckou licenci si také musit zajistit koně pro provedení zkoušky.

 

Tomu, kdo úspěšně složí zkoušku základního výcviku jezdce, vydá Česká jezdecká federace příslušnou licenci, která ho opravňuje k účasti na jezdeckých soutěžích.

 

Neúspěšný uchazeč může zkoušku opakovat, ale nejdříve až za šest měsíců. V případě, že neuspěl jen v teoretické části, může opakovat zkoušku již za jeden měsíc.

 

Samotná příprava na úspěšné složení zkoušky základního výcviku jezdce je dlouhodobá záležitost. Zcela jistě to není otázka jednoho či dvou měsíců. Každý, kdo chce tuto zkoušku úspěšně složit, se musí s koněm sžít, a to je ta základní věc, kterou si musí uchazeč o jezdeckou licenci osvojit.

 

Pro získání jezdecké licence není nutné mít přímo vlastního koně. Zájemci o jezdeckou licenci mohou využít služeb řady jezdeckých klubů a stájí, které nabízejí možnost přípravy pro jezdeckou zkouškou pod vedením zkušených cvičitelů.

 

Je-li příprava ke zkouškám základního jezdeckého výcviku jezdce opravdu poctivá, pak se určitě není čeho bát. Ale získání jezdecké licence je ovšem teprve začátkem postupného nabývání dalších jezdeckých zkušeností. Zkušeným dělá sportovního jezdce až vlastní jezdecká praxe, ke které je získání jezdecké licence tím prvním, nezbytným krokem.

 

Autor: Karel Trčálek

autor článku: Karel Trčálek

Počet přečtení tohoto článku: 8808

Zpět na výpis


Dnes má svátek  Favory,

Narozeniny slaví >><
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vyhledávání
Uživatel není přihlášen
Nový profil koně

Zaregistruj se a poděl se o zkušenosti se svým koněm.