Jak se pohřbívali koně

Neděle, 2. listopad 2014

Není pochyb o tom, že kůň fascinuje člověka už od pradávna, jak to ostatně dokládají i mnohé pravěké jeskynní malby. V okamžiku, kdy byl kůň domestikován, dostalo se mu v dávné kultuře významného postavení. Nezřídka byl uctíván jako posvátné zvíře, viz Keltové nebo i dobře známá pověst o Libuši a Přemyslu Oráči.

Tato výsadní kulturní role koně přetrvávala celá staletí. Koně doprovázeli lidi během jejich života, ale i poté, co zemřeli, jak to dokazují nesčetné archeologické nálezy koní pohřbených se svými jezdci, nebo pak i koní samotných.

 

Nálezy jezdeckých hrobů nejsou nijak vzácné

Lze je v podstatě najít všude tam, kde žily dávné kmeny a národy, v jejichž každodenním životě hrál kůň životně důležitou roli, ať už jsou to například Mongolové, Hunové či Avaři. Všude, kde tyto převážně kočovné kmeny a národy žili, bylo objeveno množství jezdeckých hrobů. V nich byl uložen jezdec, tedy významný bojovník, s plnou zbrojí a ovšem i se svým koněm.

Ten musel být samozřejmě usmrcen, což se z dnešního pohledu může jistě zdát trochu kruté. Ale na druhou stranu to ale zdůrazňuje váhu, kterou lidé koni přikládali, když ani mrtvý bojovník se bez svého koně nemohl obejít.

Koně, respektive jejich sochy, jsou rovněž součástí slavné ´terakotové armády´, jež byla objevena v obří hrobce čínského velmože. To opět podtrhuje jak praktický, tak i rituální význam koně pro starověké civilizace.

I v samotné Evropě, ať už střední, západní či severní lze vystopovat pohřbívání koní už v v pátém století, přičemž ´nejmladší´ nálezy pocházejí z jedenáctého století. A nejen to, koňské hroby se našly dokonce i na Islandu, v té době ovládaného Vikingy.

 

Koňské hroby jsou i v Čechách

Ale nemusíme chodit příliš daleko. Jezdecké hroby byly objeveny i u nás nebo v nepříliš vzdáleném okolí. Již například zmínění Avaři měli pod svou kontrolou i území jižního Slovenska a právě nálezy avarských jezdeckých, respektive koňských hrobů jsou velmi časté.

Do hrobů se ukládaly jak části koňského těla, zpravidla lebky, tak i celá zvířata. Výjimkou nejsou ani samostatné koňské hroby. A bez zajímavosti není jistě ani to, že se koně našli i v ženských hrobech. Jezdec i kůň byli většinou orientování směrem severozápad-jihovýchod, přičemž kůň spočinul po levé ruce jezdce.

Množství koňských hrobů se samozřejmě nachází i na našem území, ať už jsou to hroby, jež pocházejí z období stěhování národů, či z doby, kdy bylo naše území již osídleno Slovany.

 

O koně, posvátná zvířata, pečovali kněží

Pro staré Slovany byl kůň posvátný zvířetem, o posvátného koně se starali výlučně kněží. Je tedy možné, že v některém z odkrytých samostatných koňských hrobů byli pohřbeni posvátní koně, není ale ani vyloučeno, že tito koně byli použiti k rituální oběti.

 

Nejvíce koňských hrobů bylo odkryto na Moravě, např. v okolí Břeclavi, a kupodivu převažují mezi těmito nálezy hroby, v nichž jsou koně pohřbení samostatně, tedy bez jezdce.

autor článku: Karel Trčálek

Počet přečtení tohoto článku: 4278

Zpět na výpis


Dnes má svátek  Sitek, Saleb

Narozeniny slaví >><
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Vyhledávání
Uživatel není přihlášen
Nový profil koně

Zaregistruj se a poděl se o zkušenosti se svým koněm.